VATTEN - VÄRME - AVLOPP

PRODUKTSPECIFIKA VILLKOR

BADKAR - Vid förflyttning av golvbrunn gäller ej priset. Ny dragning eller förändring av vatten- eller avloppsrör ingår ej.Badrumsmöbler
Vid montage av badrumsmöbler som kräver elinstallation tillkommer en kostnad för elektriker. Viktigt att befintliga väggar är tillräckligt förstärkta.

BERGVÄRMEPUMP - Gäller endast vid utbyte av befintlig bergvärmepump, dvs en ny värmepump placeras på samma plats som den befintliga. Framkomlighet till den anvisade platsen för bergvärmepumpen ska vara lättåtkomlig samt fri från hinder för upp - och nedmontage. Anslutning mot befintliga rör/kopplingspunkter ingår i installationen. Golvbrunn/tätskikt, vatten samt avstängningsventiler ska finnas och vara väl fungerade där montaget av bergvärmepumpen utförs. Kostnad för elinstallation tillkommer.

Som kund ansvarar du för:
- Att ev. ändringsanmälan lämnas in till kommunen.
- Att den nya bergvärmepumpen är rätt dimensionerad och är anpassad till ert hus och befintliga borrhål. Vid funderingar kontakta oss så kontrollerar vi detta tillsammans.
- Att möbler, tak, golv och väggar skyddas från ev. skador som kan uppstå vid installation.

BLANDARE - Vid utbyte av blandare krävs det att den befintliga köks- eller tvättställsblandaren ska vara av sk. ”etthålstyp”. Ny håltagning ingår ej. Vid montering av ny köksblandare sker installationen enligt Säker Vatten (2016:1) 3.7. För att lätt upptäcka läckage av vatten ska det finnas ett tätt ytskikt som tätas vid golvgenomföringar och vara uppvikt mot intilliggande byggdelar. Detta kan tex vara i eller under diskbänkskåp, under diskmaskin, kyl, frys och andra vattenanslutna apparater.
Vid montage av en ny duschblandare ska den monteras på befintlig blandarbricka. Blandarbrickan ska vara av godkänd modell samt med standardmåtten c/c 160 eller 150 mm. Byts duschblandare med röranslutning c/c 40 mm ut ska de befintliga rören vara noggrant klamrade.

CIRKULATIOSPUMP - Gäller endast vid utbyte av befintlig cirkulationspump. Väl fungerande avstängningsventiler måste finnas mot husets radiatorsystem. Vid injustering används det proffesionella verktyget Grundfos App Go Balance. Radiatorsystemet kräver 2-rörs typ. Observera att samtliga radiatorer i huset måste ha väl fungerande ventiler med fötinställning. Kostnad för elinstallation kan tillkomma.

DUCHVÄGG - För montage av duschvägg ska väggen vara rak samt tillräckligt förstärkt (kottlad). Inga utanpåliggande rör får finnas på väggen.

EXPANSIONSKÄRL - Gäller endast vid byte av befintligt expansionskärl. Väl fungerande avstängningsventiler måste finnas mot husets radiatorsystem.

FRÅNLUFTSVÄRMEPUMP - Gäller endast vid utbyte av befintlig frånluftsvärmepump. Framkomlighet till den anvisade platsen för frånluftsvärmepump ska vara lättåtkomlig samt fri från hinder för upp - och nedmontage. Som kund ansvarar du att möbler, tak, golv och väggar skyddas från ev. skador som kan uppstå vid installation. Anslutning mot befintliga rör/kopplingspunkter ingår i installationen. Golvbrunn/tätskikt, vatten samt avstängningsventiler mot husets värmesystem ska finnas och vara väl fungerade där montaget av frånluftsvärmepump utförs. Som kund ansvarar du även att den nya frånluftsvärmepumpen är rätt dimensionerad och är anpassad till ert hus. Vid funderingar kontakta oss så kontrollerar vi detta tillsammans. Observera att injustering och rengöring av ventilationskanaler inte ingår i installation.

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP - Gäller endast vid utbyte av befintlig Luft/vatten värmepump, dvs en ny värmepumpens nya inomhusdel och utomhusdel placeras på samma plats som den befintliga.. Framkomlighet till den anvisade platsen för Luft/Vatten värmepump ska vara lättåtkomlig samt fri från hinder för upp - och nedmontage. Som kund ansvarar du att möbler, tak, golv och väggar skyddas från ev. skador som kan uppstå vid installation. Utomhusdelens installation kräver att det befintliga fundamentet är av god kvalitet samt och är anpassad för den nya delen. Anslutning mot befintliga rör/kopplingspunkter ingår i installationen. Golvbrunn/tätskikt, vatten samt avstängningsventiler ska finnas och vara väl fungerade där montaget av Luft/Vatten värmepumpen utförs. Som kund ansvarar du även att den nya värmepumpen är rätt dimensionerad och är anpassad till ert hus. Vid funderingar kontakta oss så kontrollerar vi detta tillsammans. Kostnad för elinstallation tillkommer.

VARMVATTENBEREDARE - Gäller endast vid utbyte av befintlig Varmvattenberedare som är ansluten underifrån eller från toppen. Behöver vattenmätare förflyttas ingår ej omdragning av rör ej heller andra befintliga komponenter ingår. Framkomlighet till den anvisade platsen för Varmvattenberedare ska vara lättåtkomlig samt fri från hinder för upp - och nedmontage. Som kund ansvarar du att möbler, tak, golv och väggar skyddas från ev. skador som kan uppstå vid installation. Golvbrunn/tätskikt, vatten samt avstängningsventiler ska finnas och vara väl fungerade där montaget av Varmvattenberedaren utförs. För montage av Varmvattenberedare ska väggen vara rak samt tillräckligt förstärkt (kottlad). Kostnad för elinstallation tillkommer.

VATTENFELSBRYTARE - Vid installation av Vattenfelsbrytare sker detta på befintligt kopparrör med dimension på 22 alt. 28 mm. Väl fungerande vattenavstängning måste finnas. Kostnad för ev. isolering och elinstallation.

VATTENUTKASTARE - Gäller endast vid utbyte av befintlig Vattenutkastare. Väggen där montaget ska utföras på får inte överstiga 300 mm. Vid installation av Vattenutkastare sker detta på befintligt kopparrör med dimension på 15 alt. 22 mm.

WC-STOL- Gäller byte av WC-stol av golvstående modell. WC-stolen ska vara ansluten till ett 110 mm golvavlopp samt att det befintliga röret ska vara 8 cm fritt rör från vägg. Eventuell kapning av gjutjärnsavlopp ingår ej.