Exit VVS – Vi är certifierade

Vi garanterar att jobbet utförs enligt reglerna

 


Säker Vatten är ett regelverk som VVS-branschen har tagit fram för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning.Reglerna ställer krav på både installationen och produkterna. Nytt prov för att bibehålla certifikatet avläggs vart femte år. De flesta försäkringsbolag kräver att arbetet utförs enligt Säker Vatten.

Efter vi är klara med installationen hos dig, får du ett intyg att arbetet är utfört enligt Säker Vatten. Med intyget kan du visa försäkringsbolaget att arbetet är utfört enligt alla branschregler om oturen skulle vara framme.